• Sportdag

  • Speech proclamatie Juni 2013

  • 4 toerisme in Amsterdam

  • Opening Zaman 7 Winkelbeheer en etalage

  • New way of working - New way of learning

  • Erasmus+

Handels- en toerismeonderwijs!

More information about our European projects.

Strip to identity

De proclamatie van de Class of 2017

Proclamatie 2017

Brochure 2017 met een overzicht van alle studierichtingen.

Infobrochure

Algemene informatie om contact op te nemen met onze school + Wie is wie

Contact

Rotary Club Rotselaar overtuigd van de waarde van technische studierichtingen in het secundair onderwijs. Daarom heeft de afdeling jeugd eind 2014 contact gelegd met leerkrachten uit het Miniemeninstituut uit

 Leuven. Deze contacten leidden tijdens het afgelopen schooljaren tot een leerrijk en interessant pilootproject. Het doel: technisch onderwijs stimuleren en waarderen, dit vanuit de individuele ervaring van de leden.

Elk schooljaar onderwerpt het technisch en beroeps onderwijs de laatstejaars aan een Geïntegreerde Proef waarin de leerlingen de kennis en vaardigheden laten beoordelen door een externe jury.

van het Rotary-panel over presentatietechniek en tactiek bleken 2 weken later, tijdens de definitieve presentatie, niet in dovemansoren gevallen te zijn. Bovendien bleken er al snel opportuniteiten te ontstaan voor samenwerking via stagebedrijven.

 

Voor de studierichting Informaticabeheer en Toerisme woonden een vijftal leden van Rotary Club Rotselaar en Rotaract Club Leuven (Rotary jongeren) leden een "pre-jury-presentatie” bij. De suggesties 

In de studierichting Handel werd de Geïntegreerde Proef opgezet rond een firma die evenementen organiseert. Enkele panelleden woonden evenementen bij en waren, samen met de externe juryleden, aanwezig bij de verdediging van de Geïntegreerde Proef. Ook hier ontstonden ideeën voor concrete samenwerking.

Als gevolg van dit pilootproject met het Miniemeninstituut is Rotary Rotselaar er toe overgegaan een TSO‑trofee uit te reiken. De club verleent een certificaat aan leerlingen die zeer goed tot goed presteren. Zij mogen er terecht trots op zijn dat zij les volgen in het technisch onderwijs.