• Sportdag

  • Speech proclamatie Juni 2013

  • 4 toerisme in Amsterdam

  • Opening Zaman 7 Winkelbeheer en etalage

  • New way of working - New way of learning

  • Erasmus+

Handels- en toerismeonderwijs!

More information about our European projects.

Strip to identity

De proclamatie van de Class of 2017

Proclamatie 2017

Brochure 2017 met een overzicht van alle studierichtingen.

Infobrochure

Algemene informatie om contact op te nemen met onze school + Wie is wie

Contact

Dit schooljaar heeft onze school voor het eerst een dossier ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant om erkend te worden als een Dr. Mobi school.

Ons project bestaat uit het bouwen en uitwerken van een fietsatelier waar we onze schoolfietsen zo professioneel mogelijk kunnen onderhouden.

Dankzij een ander project, de Slimme Mobiele School (SMS) waar we ondertussen al zeven jaar aan deelnemen, hebben we nu al 24 schoolfietsen kunnen aankopen. 

Deze fietsen moeten echter onderhouden worden en daarvoor hadden we geen ruimte en geen materiaal beschikbaar.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat enkel de leerkrachten de fietsen onderhouden: via (vakoverschrijdende) projecten en acties proberen we onze leerlingen de basiscompetenties aan te leren om zelf hun fiets te onderhouden.

Daarnaast krijgen ze vanaf de eerste graad lessen in fietsvaardigheid, in het leren in groep fietsen, in het kennen van het verkeersreglement, specifiek voor de fietser, en moeten ze ook in staat zijn om dit alles tijdens verplaatsingen in het verkeer correct toe te passen.

De eerste graad én de zesde en zevende jaren gebruiken structureel de schoolfietsen om verplaatsingen te doen tijdens de sportlessen. Al deze verplaatsingen gebeuren onder duidelijke afspraken die we vooraf met onze leerlingen inoefenen en die neergeschreven zijn in ons afsprakenblad bij fietsverplaatsingen. Dit project kaderen we in onze Slimme Mobiele School actie, waarbij we tijdens het schooljaar in kleine groepen specifiek werken op deze vaardigheden binnen vakoverschrijdende en/of vakgebonden acties.

Tot slot zijn wij fier om als school opnieuw aan te sluiten bij de Milieu Op School (MOS) actiegroep, opgericht door de provincie Vlaams-Brabant. 

Ook hier organiseren we kleine en soms grote evenementen die aansluiten bij het grote thema milieu. Dit schooljaar heeft de hele school bijvoorbeeld al deelgenomen aan een zeven urenloop in het kader van de dikke truien dag, waarbij de leerkrachten de leerlingen hebben uitgedaagd om zoveel mogelijk rondjes te lopen tijdens die zeven uur.

Wij hopen deze projecten jaar na jaar verder te kunnen uitbouwen om zo samen met onze leerlingen te werken aan een duurzame, ecologische en milieuvriendelijke toekomst voor de volgende generaties.