Handels- en toerismeonderwijs!

Het project van de stripverhalen is eigenlijk het sluitstuk van een groter bilateraal Comeniusproject rond leesgewoonten bij jongeren.  Op onze (viertalige) enquête kregen we om en bij de  250 respondenten verspreid over heel Europa.

 Lezen doen jongeren zeker maar de vraag is wat, in welk medium en in welke vorm?

Door te kiezen voor de vorm van een stripverhaal willen we zoveel mogelijk jongeren met diverse interesses en achtergronden en uit heel Europa terug voeling laten krijgen met literatuur. Vanuit onze eigen ervaringen met Oscar Wilde hebben we voor zijn sprookjes gekozen als grootste gemeenschappelijke deler voor de verwerking door zowel Poolse als Vlaamse leerlingen.  

Ondertussen bleek dat onze enquête in véél méér landen werd beantwoord en is bij ons het idee ontstaan om de stripverhalen ook veel ruimer te verspreiden.  De noodzaak werd dus bevestigd dat – zonder afbreuk te  doen aan de originele tekst – de tekst van de stripverhalen toegankelijk en bevattelijk moest zijn voor beginnende lezers.

De grote winst bestaat eruit in de geografische, demografische en pedagogische verspreiding van het werk van onze leerlingen.

De stripverhalen werden al proefgelezen in 10 klassen van verschillende studierichtingen en –jaren.  De volgende stap zal erin bestaan van ook anderstalige leerlingen te laten proeflezen zodat het eindresultaat kan worden verfijnd met het oog op finale publicatie.

Als kers op de taart zouden het stripverhaal dan presenteren aan een partnerschool in Wildes thuisstad Dublin.

Lees meer (pdf van 8 Mb)