Handels- en toerismeonderwijs!

Sinds het schooljaar 2015-2016 is een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht.

De aanmeldingsprocedure van KSLeuven zal volgens de richtlijnen van het nieuwe decreet verlopen. De vernieuwde aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door de algemene vergadering van  het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor het secundair onderwijs te Leuven. De commissie inzake leerlingenrechten die de gelijke onderwijskansen waarborgt heeft de procedure eveneens goedgekeurd.

De concrete stappen van de aanmeldingsprocedure vindt u hier.