Handels- en toerismeonderwijs!

Wat het Miniemeninstituut onder andere zo speciaal maakt en ook onderscheidt van andere TSO-BSO-scholen, is de klemtoon die wij leggen op leerlingbegeleiding. Wij stellen de vormen die wij op school aanbieden kort voor:

Studiebegeleiding

Enkele sleutelfiguren die je kunnen helpen als het studeren niet zo goed wil vlotten:

  • Je vakleraar: Hij/zij kan je het best vertellen hoe je zijn vak studeert.
  • Je klastitularis volgt je algemene studieresultaten op. Hij komt ook meerdere uren per week in je klas. Hij zou je dus vrij goed moeten kennen en is de geknipte persoon om aan te spreken als je echt vastzit.
  • Studiebegeleiders  kunnen ingeschakeld worden om je te helpen je studiemethode of planning te verbeteren. Je kan hen contacteren via het onthaal.

Studiekeuzebegeleiding

Na het tweede en het vierde jaar moet je een nieuwe studiekeuze maken. In maart wordt een infoavond georganiseerd waarop je uitleg krijgt over studierichtingen binnen de school. Voor informatie over studierichtingen buiten de school kan je terecht bij Loes Kestens en Tine Tissaun , CLB-medewerkers. Ook voor de overgang naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt kan je op hulp rekenen. Je kan hiervoor een beroep doen op je leerkrachten of op de CLB-medewerker.

 

Socio-emotionele begeleiding

Als je op emotioneel vlak in de knoop zit, als je het gevoel hebt gepest te worden, als je in een conflictsituatie verzeild geraakt, … kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

  • Je klastitularis
  • De leerlingbegeleidsters Kim Vanhaeren en Katrien Engelen. Je vindt deze mensen in lokaal W13. Je kan hen steeds aanspreken of je kan een afspraak met hen maken via je titularis of via het onthaal.
  • De adjunct-directeur. Mevrouw Greet Cauwenberghs coördineert de interne leerlingbegeleiding op school. Haar kantoor is lokaal L1.

Loes Kestens en Tine Tissaun van het CLB zijn elke maandag, donderdag en vrijdag op school. Zij zijn te bereiken in het lokaal W12. Je kan langslopen voor een gesprek of een afspraak maken.

Alle mensen die zich met één van de aspecten van de leerlingbegeleiding bezig houden vergaderen wekelijks in de Cel leerlingenbegeleiding.

Gezondheid

Onze schoolarts, dokter Hilde Lagae, ken je van het medisch onderzoek. Zij kan je een antwoord geven op gezondheidsvragen die je ernstig bezighouden.
Je kan bij haar, en ook op school, terecht indien je problemen ervaart met alcohol, drugs of tabak. Uiteraard worden deze vragen met de uiterste discretie behandeld.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Meer informatie vind je op deze pagina en in deze brochure.

Wie?

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor onze school zijn Loes Kestens en Tine Tissaun.

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Hilde Lagae is de CLB-arts voor onze school en Ann Buntinx is de paramedisch werker.

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.