Handels- en toerismeonderwijs!

Computers, netwerken, besturingssystemen en ... game development!
De computer, kunnen we nog zonder? Meer en meer wordt de computer een onmisbare schakel in onze samenleving, of we dit nu goed vinden of niet. Helaas loopt er in computerland wel eens wat fout, met als gevolg een lang telefoongesprek met de helpdesk of een bezoek aan de pc-winkel.

Niet bij onze IB’ers! Tijdens onze lessen hardware leer je alles over het inwendige van een pc (zowel in theorie als in de praktijk). Je kan daarnaast zelf een machine optimaal samenstellen en assembleren. Bepaal zelf welke onderdelen er in jouw pc thuishoren!
Na de assemblage wordt het besturingssysteem geïnstalleerd. We gebruiken zowel Windows als Linux en via virtualisatie-technieken kan je voluit experimenteren!

Vervolgens bouwen we een netwerk. Hoe maak je een netwerkkabel? Wat is het verschil tussen een WAP en een router? Hoe beveilig je een draadloos netwerk? Hoe configureer je een packet-filtering firewall? Wij bereiden je grondig voor, zodat het bouwen van een (thuis)netwerk voor jou geen geheimen meer kent.

Ook het opzetten van een ftp-server, mailserver, webserver, databaseserver (Mysql en SQL) ... wordt in de praktijk omgezet. Je beheert immers enkele servers van de school. We verwachten van jou dus een degelijke kennis, maar ook verantwoordelijkheidszin. Scripten schrijven, backups maken, procedures uitschrijven ... het hoort allemaal bij het takenpakket van een volwaardige systeembeheerder!

Bij wijze van “ontspannende inspanning” maken we ook een aantal games. Als programmeertaal gebruiken we Python en C#, waarvan je tijdens de lessen systeembeheer een grondige kennis opgebouwd hebt. We beginnen met zeer eenvoudige games (racespelletje, jigsaw puzzel, mollen vangen) tot ... The sky is the limit!
Vergis je niet, de nadruk ligt op spelletjes maken, niet op het spelen ervan! Game development vereist dan ook concentratie, doorzettingsvermogen en een grondige programmeerkennis.

In de lessen databeheer, datapakketten en programmeren leer je op een gestructureerde en efficiënte manier gegevens bewaren en beheren. We maken hiervoor niet alleen gebruik van de populaire Microsoft Office-pakketten, maar ook van diverse programmeeromgevingen.

Natuurlijk ontwikkel je op de achtergrond nog belangrijke administratieve toepassingen met databanken. Daarnaast ontdek je echter vooral tal van moderne en veel gebruikte communicatieapparaten en –technieken.

Wij vormen je tot een moderne IT’er die zich thuis voelt zich in een breed gamma van apparaten en toepassingen. De opleiding omvat dan ook de studie van Smartphones en het ontwikkelen van hun App’s, het designen van statische en dynamische websites en Cloud-computing.

De richting informaticabeheer biedt een ideale voorbereiding op hogere informaticastudies en tegelijk voldoende praktische kennis en kunde voor een directe instap in de wondere wereld van een professioneel IT’er.

Voorwaarden voor de derde graad Informaticabeheer TSO zijn uiteraard interesse voor informatica, zowel hardware als software, een voldoende abstractievermogen voor wis­kunde.

In principe stroomt de leerling uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Informa­ticabeheer TSO in.
 

De leerling die niet uit het studiegebied Handel komt, moet, naast het informaticagedeelte, voldoende aandacht hebben voor de algemene vakken.

Lessenpakket
5IB
6IB
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Bedrijfsbeheer
2
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
-
2
Nederlands
3
3
Stages toegepaste informatica
-
2*
Toegepaste informatica
11
9
Wiskunde
4
4
Totaal
32
34

 

* = 2 weken blokstage

Enkele belangrijke vakken:

bedrijfsbeheer

Het vak bedrijfsbeheer omvat o.a. een uitgebreid marktonderzoek en het uitwerken van een marketingmix.

In de richting informaticabeheer wordt niet stilgestaan bij boekhoudkundige verwerkingen, maar wordt wel ingegaan op de wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering. Ook het BTW-mechanisme, het fiscaal statuut en het sociaal statuut komen aan bod. De leerling leert een gedetailleerd financieel plan opstellen en maakt uitgebreid kennis met de startersvoorwaarden en steunmaatregelen voor een beginnende zelfstandige. Ook de verschillende ondernemingsvormen worden grondig bestudeerd.
 
Leerlingen die slagen voor dit vak behalen het attest bedrijfsbeheer, dat vereist is om zich te kunnen vestigen als zelfstandige. Het behalen van dit attest is niet afhankelijk van het al dan niet geslaagd zijn voor het volledige lessenpakket.
 
wiskunde
 • Ontbinden in factoren, merkw. producten, tekenschema van 1ste en 2de graadsfuncties
 • Veeltermen en veeltermfuncties: delen, nulpunten, ontbinden, tekenschema
 • Grafische voorstelling van functies
 • Lezen en interpreteren
 • Domein, nulpunten, tekenschema, verloop opstellen
 • Asymptotisch gedrag
 • Periodiciteit
 • Talstelsels : binair, decimaal, hexadecimaal
 • Machten met rationale exponenten en nde machtswortels
 • Logaritmische en exponentiële functies
 • De voltooide rechte
 • Grafisch bepalen van limieten
 • Afgeleiden
 • Verloop en grafiek van veeltermfuncties
 • Extrema-problemen
 • Financiële algebra
 • Matrixrekenen
 • Bewerkingen
 • Canonieke matrices – methode van Gauss-Jordan
 • Vraagstukken
 • Statistiek
 • De normale verdeling
 • Correlatie en regressie
 • Integralen
toegepaste informatica
wordt in het 5e jaar ingevuld door
databankbeheer en programmeren:
 • databankbeheer, analyse en programmeren;
 • bestaande databanken bevragen met behulp van querygenerator, gegevens in groep bewerken;
 • bouwen van een automatisering vanuit een databankanalyse en functionele analyse van een probleem;
computers, netwerken en besturingssystemen:
 • hardwarecomponenten PC;
 • besturingssysteem Linux;
 • netwerken;
gevorderd gebruik van Office

De informaticaleerstof wordt in het 6e jaar volledig beheerst door de geïntegreerde proef (GIP). Voor de GIP werken leerlingen in groepjes van 2 of 3.
De bedrijfsstage dient als basis voor deze GIP. Leerstof “ontstaat” in functie van proble¬men die zich aandienen bij de ontwikkeling van het softwareproject. Klassikaal wordt code uitgewisseld en gezocht naar herbruikbare modules.
 
Voor het onderdeel Computers, netwerken en besturingssystemen wordt door de groepen gewerkt aan het opzetten van een Linux-server die voorziet in de services webserver met Php en MySQL (met initiatie programmeren Php/MySQL), FTP; NFS, NIS, Samba, SSH.

Ontwikkeling van scripts voor beheer. (mogelijke scriptingtaal: Python)

Daarnaast worden ook een aantal deelprojecten opgezet, zoals VPN voor beveiligde verbindingen over internet, Proxyserver en firewall ter bescherming van het netwerk, werken met VoIP, …

Webontwikkeling gaat in op o.a. kleurenleer en grafisch werken, werken met pakketten voor webontwikkeling, mogelijkheden voor databaseconnectie, mogelijkheden van web 2.0