Handels- en toerismeonderwijs!

5 office module administratieve klantendienst

Deze studierichting in de derde graad BSO bestaat uit twee aspecten:

communicatief:
Praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden uitgewerkt.
bedrijfsgerichte:
Verschillende uitvoerende secretariaatstaken, geïnte­greerd gebruik van ICT, eenvoudige commerciële ver­richtingen in een boekhoudpakket en een praktische logistieke vorming.
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbesten­digheid.
Het vak seminaries omvat vakdoorbrekende pro­jecten en een simulatiebedrijf.
 
 
In principe stroomt de leerling uit het tweede leerjaar van de tweede graad BSO Office en Retail in de derde graad Retail in.
 
Leerlingen uit de tweede graad Handel TSO en Handel-talen TSO kunnen hier ook terecht.
Lessenpakket
5 office
6 office
Godsdienst
2
2
Administratie 7 5
Engels
2
2
Frans
3
3
Lichamelijke opvoeding
2
2
Klantendienst 6 4
Project algemene vakken
4
4
Stages
4*
11**
Nederlands
2
2
Totaal
32
35

*  wekelijkse stage (office)
** wekelijkse stage + blokstage (office)

Office 5de jaar stoomt je klaar als administratief medewerker. Dat gebeurt op een praktijkgerichte manier: in de kantoorklas en op de stage.
In de module Medewerker klantendienst leer je zelfstandig gesprekken voeren met klanten via de telefoon, mail of chat. Natuurlijk hoort vlotte verwerking op de PC hier bij.
 

Daarnaast krijg je ook nog alle algemene vakken.

De bedrijfsstage in het 5e jaar is wekelijks een halve dag.
In het 6e jaar loop je één dag per week stage, én is er een blokstage van twee weken specifiek voor de specialisatie klantendienst. Je werkt mee als volwaardig kantoorbediende.

Zowel voor Nederlands, Frans en Engels wordt de nadruk gelegd op een vlotte schriftelijke en mondelinge communicatie.
 

Op het einde van je 6e jaar maakt een geïntegreerde proef waarin je de geleerde vaardigheden kan bewijzen.