Handels- en toerismeonderwijs!

5 retail module visual merchandising

Deze studierichting  in de derde graad BSO heeft twee kanten:

een communicatieve kant:
zakelijke communicatie in het Nederlands;
praktische taalvaardigheden: luisteren en spreken in het Nederlands, Frans en Engels;
een grondige taalkundige voorbereiding van verkoop‑ en telefoongesprekken.
een bedrijfsgerichte kant:
de algemene vorming tot retailmedewerker wordt aangevuld met een vorming visual merchandising (een actualisering van presentatietechniek)

Voor de derde graad  BSO Retail Visual Merchandising is interesse voor commercieel werk in een winkelom­geving een voorwaarde.

Zowel op school als op de stageplaats wordt er van leerlingen verwacht dat hun voorkomen en kledij aangepast is. Sportkledij en piercings worden op de stageplaats vaak niet toegestaan.
 
In principe stroomt de leerling uit het tweede leerjaar van de tweede graad  BSO Office en Retail in de derde graad Retail in.
 
Een leerling uit de tweede graad Handel TSO en Handel-talen TSO kan hier ook terecht, mits hij zijn vaardigheden voor commerciële presentatie bijwerkt.
 
Lessenpakket
5 retail
6 retail
Godsdienst
2
2
Retail
8
6
Engels
2
2
Frans
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
2
-
Project algemene vakken
4
4
Stages
4*
14**
Visual merchandising 6 3
Totaal
32
(35)
* wekelijkse stage retail
** wekelijkse stage retail en visual merchandising + 2 weken blokstage
De leerlingen leren zelfstandig verkopen, adviseren en service verlenen. Dat houdt o.a. in
  • de verwachtingen kennen die de klant heeft i.v.m. de verkoper (taken en vaardigheden, voorkomen, karaktereigenschappen);
  • een verzorgd taalgebruik hanteren.
Als retailmedewerker staan de leerlingen in voor het zelfstandig in ontvangst nemen van goederen en voor de adminstratieve verwerking ervan.
 
Daarenboven worden ze voorbereid op zelfstandig ontwerpen van presentatiewerk voor een opdrachtgever en/of als medewerker visual merchandising presentaties in een winkel/etalage verzorgen.
 
Praktijk wordt niet aleen opgedaan in de verkoopklas in de school, maar ook via wekelijkse stage.