Handels- en toerismeonderwijs!

BSO – BeroepsSecundair Onderwijs – is geschikt voor wie praktisch is ingesteld en een beroep wil leren. In BSO-richtingen staat de opleiding in een bepaald vakgebied voorop.

Je krijgt de kans om gespecialiseerde vaktechnieken aan te leren. Deze vaardigheden worden verfijnd tijdens bedrijfsstages in de derde graad.
Het tweede jaar BSO is een beroepsvoorbereidend leerjaar met specialisaties kantoor en verkoop‑decoratie. In onze school is dit een vertrekpunt voor een verkoopsopleiding of een kantooropleiding.
Lessenpakket
2 BVL
Godsdienst
2
ICT en klaviervaardigheden
2
Frans
3
Initiatie in administratie,retail en logistiek
2
Leer- en leefsleutels
1
Lichamelijke opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
2
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Plastische opvoeding
1
Praktijk decoratie
5
Theorie decoratie
2
Wiskunde
3
Totaal
32
Enkele belangrijke vakken:
decoratie
In dit vak ontwikkelt de leerling zijn talenten op gebied van beeldende vor­ming, plastische en decoratieve technieken. Naast de studie van vorm en kleur wordt ken­nis gemaakt met plastische kunsten in verschillende praktische toepassingen.
initiatie in administratie,retail en logistiek
In dit vak krijgt de leerling een eerste kennismaking met de verschillende activiteiten die op een kantoor gebeuren en met verkoopstechnieken. Dit vak heeft een belangrijke wiskundige component (rekenen).
ICT en klaviervaardigheden
De eerste basisvaardigheden worden bijgebracht in dit vak. Naast klavierstudie maken de leerlingen kennis met kantoortoepassingen. Aan efficiënte klaviervaardigheid wordt de nodige aandacht gegeven. De nadruk ligt op algemene ICT vaardigheid.
talen
Nederlands correct leren spreken en foutloos leren schrijven en je behoorlijk uit de slag trekken in het Frans behoort tot de belangrijkste doelstellingen van deze vakken.
leer- en leefsleutels
De doelstellingen van het eerste jaar worden verder uitgewerkt:
  • trainen van sociale vaardigheden – leefsleutels oefent jongeren in communiceren, zelfdis­cipline aanscherpen, omgaan met gevoelens, kritisch denken, risico’s inschatten, problemen oplossen, conflicten hanteren, weerbaar zijn, keuzes maken.
  • promotie van een gezonde levensstijl – leefsleutels leert jongeren hoe en waarom ‘neen’ te zeggen tegen alcohol, tabak en andere drugs. Tegelijk doen we aan positieve preventie.
  •  leren leren – leerlingen leren structuur aanbrengen in hun notities, leren hun agenda als studieplanner gebruiken en leren hun leerstof op een correcte manier verwerken.
wiskunde
In het tweede jaar wordt nog steeds herhaling van basisleerstof verder gezet. Iedereen werkt aan eigen tempo; voor sterke leerlingen zijn er uitbreidingsoefeningen voorzien; voor anderen zijn er remediërings­oefeningen.
Volgende onderdelen komen aan bod:
  • getallenleer: natuurlijke getallen, kommagetallen, hoofdrekenen, cijferrekenen, breuken, percenten;
  • metend rekenen: lengtematen, massamaten, inhoudsmaten, vlaktematen, omtrek en oppervlakte;
  • meetkunde: lijnen, hoeken, vlakke figuren (vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel), ruimtelijke figuren;
De leerlingen krijgen steeds klassikaal uitleg. Vervolgens werken ze individueel aan de oefeningen. De oefeningen worden verbeterd aan de hand van een verbetersleutel of door de leerkracht.
Regelmatig worden kleine, onaangekondigde, toetsen afgenomen. Na elk hoofdstuk volgt een herha­lingstoets.