Handels- en toerismeonderwijs!

TSO – Technisch Secundair Onderwijs – betekent dat je technische vorming even belang­rijk wordt als je algemene vorming. Naast algemene vakken zoals talen en wiskunde, krijg je vakken die naar een specifieke opleiding verwijzen, zoals Handel en PC‑vaardigheden.
De benaming van de richting – Handel ‑ geeft aan dat het Miniemeninstituut economische richtingen aanbiedt.

Lessenpakket
2H
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
1
Engels
2
Frans
4
Geschiedenis
2
Initiatie in de bedrijfseconomie
3
ICT- en computervaardigheden
2
Leer- en leefsleutels
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Nederlands
4
Nederlandse expressie
1
Techniek
2
Wiskunde
4
Totaal
32

Enkele belangrijke vakken:

initiatie in de bedrijfseconomie
Dit vak maakt je vertrouwd met begrippen uit de handelswereld. Je leert dat wij niet alleen goederen maar ook diensten kopen en verkopen. Je onderzoekt waarom, waar en hoe we kopen en wat de resultaten daarvan zijn voor een handelszaak. Je denkt na over hoe een koop of verkoop tot stand komt en uiteraard hoe betalingen kunnen gebeuren (hier wordt je rekenvaardigheid aangesproken).
Via aangepaste teksten maak je kennis met de handelstaal. Je oefent eenvoudige koop- en verkoopgesprekken en krijgt schrijfopdrachten die met verkopen te maken hebben.
In het vak klavier- en computervaardigheden leer je de basisvaardigheden computerge­bruik en een basis tekstverwerking.
techniek
In het vak techniek wordt verder gebouwd op kennis en vaardigheden uit het eerste jaar. Vertrouwdheid met techniek en technische beroepen staan in de techniekprojecten centraal.

leer- en leefsleutels
De doelstellingen van het eerste jaar worden verder uitgewerkt:
  • trainen van sociale vaardigheden – leefsleutels oefent jongeren in communiceren, zelfdis­cipline aanscherpen, omgaan met gevoelens, kritisch denken, risico’s inschatten, problemen oplossen, conflicten hanteren, weerbaar zijn, keuzes maken.
  • promotie van een gezonde levensstijl – leefsleutels leert jongeren hoe en waarom ‘neen’ te zeggen tegen alcohol, tabak en andere drugs. Tegelijk doen we aan positieve preventie.
  • eren leren – leerlingen leren structuur aanbrengen in hun notities, leren hun agenda als studieplanner gebruiken en leren hun leerstof op een correcte manier verwerken.

lichamelijke opvoeding

Verschillende bewegingsdomeinen komen hier aan bod. Om de 14 dagen gaan de leerlingen (verplicht) zwemmen.
wiskunde
We gaan van start met een grote herhaling van de rationale getallen. Ieder trimester komt een stuk getallenleer en meetkunde aan bod. In getallenleer: machtsverheffen en vergelijkingen in Q, eentremen en veeltermen, evenredigheden. In meetkunde: transformaties, congruente en gelijkvormige figuren, eigenschappen van vlakke figuren, ruimtemeetkunde.
De theorie wordt klassikaal toegelicht, vervolgens maken de leerlingen individueel oefeningen. Verbetering ervan gebeurt klassikaal. Geregeld worden kleine, onaangekondigde, toetsen gemaakt. Na elk hoofdstuk volgt een herhalingstoets.
Om de twee weken gaan de leerlingen naar het Open Leercentrum en werken begeleid zelfstandig.