Handels- en toerismeonderwijs!

De vorming in de tweede graad Ondernemen en IT bestaat uit

een communicatieve kant:
lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in Neder­lands, Frans en Engels en dit zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context;
een bedrijfsgerichte kant:
eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële ver­richtingen in een dubbele boekhouding;
veel aandacht gaat naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneerschema;
de leerling verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken waarin begeleid zelf­standig leren centraal staat.
 
De leerling leert professionele kantoorsoftware gebruiken en maakt kennis met programmeren.
Voor de tweede graad Ondernemen en IT TSO is een interesse voor bedrijfseconomie een voor­waarde. In principe kan elke leerling instromen in deze studierichting.
Het pakket wiskunde (5u) geeft de leerling voldoende basis om nadien door te stromen in een informaticarichting. 
Leerlingen uit het tweede leerjaar met basisoptie Handel hebben door de vakken Handel en Computervaardigheden al een voorsprong. Leerlingen die pas in het 4e jaar instappen, hebben wel een achterstand voor bedrijfseco­nomie en toegepaste informatica. De school biedt inhaallessen aan. Van deze leerlingen wordt een extra inspanning vereist.

 
Lessenpakket
 
3H
 
4H
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Bedrijfseconomie
6
6
Engels
2
2
Frans
4
4
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Toegepaste informatica
3
3
Wiskunde
5
5
 
Totaal
 
32
 
32

Enkele belangrijke vakken:
bedrijfseconomie:
 • Algemene economische termen binnenlandse en buitenlandse handel
 • Studie van de dubbele boekhouding
 • Documentenstromen in een bedrijf
 • Verkoopstechnieken - marketing
Theorie wordt gekoppeld aan praktijk door te werken binnen het kader van een peterschapsproject met een Leuvens bedrijf.
wiskunde
De leerstof van het 3e jaar handel is opgedeeld in 4 delen :
Meetkunde
 • gelijkvormigheid van vlakke figuren
 • rechthoekige driehoeken (Pythagoras en driehoeksmeting
Getallenleer
 • uitbreiding getalbegrip met reële getallen
 • toepassingen op bewerkingen met reële getallen
 • algebraïsch rekenen
Reële functies &
analytische meetkunde
 • algebraïsche verbanden expliciteren
 • stelsels van 2 vergelijkingen met 2 onbekenden oplossen
 • eerstegraadsfuncties
Lineaire programmatie  

 

 De leerstof van het 4e jaar handel is opgedeeld in 7 hoofdstukken.
 • Functies van de tweede graad
 • De cirkel
 • Delen van veeltermen
 • Statistiek
 • Goniometrie
 • Rijen
 • Telproblemen & kansrekenen
Bij al deze leerstof wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk rekentoestel. (geen grafische rekentoestel). In het 4e jaar wordt de computer ingeschakeld: Geogebra, rekenblad.
Eén middag per week is er mogelijkheid tot bijles, inhaalles of het maken van extra oefeningen onder begeleiding. Voor zelfstudie zijn op het elektronisch leerplatform extra oefeningen met verbetersleutel te vinden

 
informatica:
 • Kennismaking met apparatuur, besturingssysteem Windows
 • Basisvaardigheden professioneel pakket rekenblad, databeheer, presentatie
 • Tekstverwerking (beginnend met klaviervaardigheid)
 • Netwerk, internet
 • Introductie tot programmeren