Handels- en toerismeonderwijs!

De vorming in de tweede graad Ondernemen en communicatie bestaat uit

een communicatieve kant:
lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in Neder­lands, Frans, Engels en Duits (vanaf het vierde jaar) en dit zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context;
een bedrijfsgerichte kant:
eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële ver­richtingen in een dubbele boekhouding;
De leerling leert professionele kantoorsoftware gebruiken.
 
 
Voor de tweede graad Ondernemen en communicatie TSO zijn een interesse voor talenen een interesse voor bedrijfseconomie een voorwaarde. In het 4e jaar leert de leerling een 3e vreemde taal: Duits.
Het pakket bedrijfseconomie (4/3u) en het pakket wiskunde (3u) zijn in deze studierichting minder uitgewerkt dan in de studierichting handel. Daarom is deze richting minder geschikt als voorbereiding op een informaticarichting.
In principe kan elke leerling instromen in deze studierichting.
Leerlingen uit het tweede leerjaar met basisoptie Handel hebben door de vakken handel en computervaardigheden al een voorsprong.
Leerlingen die pas in het 4e jaar instappen, hebben wel een achterstand voor bedrijfseco­nomie en toegepaste informatica. Van deze leerlingen wordt een extra inspanning vereist.

Lessenpakket
3HT
4HT
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Bedrijfseconomie
4
3
Duits
-
2
Engels
4
4
Frans
5
5
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
5
4
Toegepaste informatica
3
3
Wiskunde
3
3
Totaal
32
32

Enkele belangrijke vakken:

talen
Nederlands, Frans, Engels, Duits zijn sterk gericht op communicatieve vaardigheden; algemene talenkennis wordt aangevuld met specifieke handelstaal.
bedrijfseconomie
  •  Algemene economische termen binnenlandse en buitenlandse handel
  • Studie van de dubbele boekhouding
  • Documentenstromen in een bedrijf
  • Verkoopstechnieken - marketing
informatica
  • Kennismaking met apparatuur, besturingssysteem Windows
  • Basisvaardigheden professioneel pakket rekenblad, databeheer, presentatie
  • Tekstverwerking (beginnend met klaviervaardigheid)
  • Netwerk, internet