Handels- en toerismeonderwijs!

 

De tweede graad BSO wordt hervormd: twee vormingscomponenten worden samengevoegd tot één geheel.
 
Office - administratieve vorming
ondersteunende secretariële activiteiten en boekhoudkundige taken
Retail - commerciële vorming
verkopen en service verlenen; ontvangst en verkoopsklaar maken van goederen

 

 
Lessenpakket

3 O-R
4 O-R
Godsdienst
2
2
Office
6
6
Engels
3
3
Frans
4
4
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Project algemene vakken
6
6
Retail
6
6
Totaal
32
 

32

 

Voor de tweede graad  BSO is interesse voor administratief werk en klantgerichte ingesteldheid een vereiste. In alle vakken wordt veel aandacht besteed aan de vorming van bepaalde attitudes zoals nauwkeurigheid en orde, kritische zin voor het eigen werk, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, stiptheid, sociale vaardigheden, leren leren.
In principe stroomt de leerling uit het beroepsvoorbereidend leerjaar (met beroe­penveld Kantoor en Verkoop) in. Leerlingen uit de tweede leerjaar A kunnen hier ook terecht.
 
Op het einde van de tweede graad kan dan een bewuste keuze voor één van beide sectoren worden gemaakt.
 
Enkele belangrijke vakken:
 
taalvakken

Taal wordt als een praktisch communicatiemiddel onderwezen: luisteren, spreken, lezen en schrijven komen aan bod. De taalsituaties zijn levensecht.
 
project algemene vakken (PAV)

Er wordt gewerkt aan taal- en rekenvaardigheden en een brede maatschappelijke vorming met oog voor vakoverschrijdende eindtermen zoals milieu, gezondheidseducatie, burger­zin.
 
Één vak Administratie en retail

De leerlingen verwerven op een praktijkgerichte wijze inzicht in administratieve processen en in verkoopspraktijk. In een kantoorklas komt secretariaatswerk aan bod: do­cumenten en formulieren lezen, invullen en interpreteren. In een verkoopklas zijn aan de orde: presenteren, klanten onthalen, ontvangst van goederen.
 
Ict werkt voortdurend aan de ondersteunende vaardigheden: klaviervaardigheid, tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie…