Handels- en toerismeonderwijs!

De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Business Support heeft twee kanten:

een communicatieve kant:
praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels o.a. in E-commerce context.
een bedrijfsgerichte kant:
levensechte administratieve cases met een oefenfirma;
nadruk ligt op integratie van verschillende softwarepak­ketten en de andere beroepsvaardigheden in vakdoor­brekende projecten. Via een oefenfirma wordt een praktijgericht gebruik van ict, administratieve (ERP), boekhoudkundige en andere beroepsvaardigheden mogelijk.
 
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.
 
In principe stroomt de leerling uit het tweede leerjaar van de derde graad Office door naar Business support.
 
Een leerling met een getuigschrift van de derde graad uit andere studiegebieden kan in­stromen als hij een positief advies van een toelatingsklassenraad krijgt.
Lessenpakket
7BS
Godsdienst
2
Business support
11
Engels
2
Frans
4
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
4
Stages
11*
Totaal
36

* wekelijkse stage + blokstage

Enkele belangrijke vakken:

De vakinhouden worden verwerkt in de activiteiten van het “virtueel kantoor” en worden geïntegreerd aangeboden. Meer specifiek houdt dat in:
 
business support
 
Tijdens de lessen wordt een aantal praktisch gerichte gevalstudies uitgewerkt. Daarin komen gevorderde tekstverwerkingsfuncties uitgebreid aan bod.
 
De leerlingen kunnen hun schriftelijke communicatieve vaardigheden verbreden en verdiepen : dynamisch opmaken van documenten, afwerking van “slordige documenten”, mailing, presentatie van gegevens.
 
De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van een taak zelfstandig werken (met gebruik van help-functies), efficiënt omgaan met het besturingssysteem en met utilities (virusprotectie, spam), werken binnen een netwerkomgeving (componenten, doel en gebruik), werken met gegevensbeheer en elektronisch rekenblad,presentatiesoftware en publishing, en zij hebben oog voor ontwikkelingen binnen de burotica-toepassingen.
 
integrale projecten
 
De verworven vaardigheden uit de derde graad worden geïntegreerd in de didactische werkvorm “kantoorsimulatie”. De leerlingen verzorgen de secretariële en boekhoudkundige taken van een zelf opgericht bedrijf, zonder effectieve goederenstroom. Alle administratieve taken die in een bedrijf aan bod komen, worden uitgevoerd : aankopen, verkopen, facturatie, promotie, …
 
stages
 
Voor het specialisatiejaar beoogt men via de stages een kwalitatieve meerwaarde door andere accenten te leggen dan in de vorige jaren: diversifiëren van de taken en opvoeren van de moeilijkheidsgraad. De klemtoon ligt o.m. op meer gespecialiseerde toepassingen van de reeds aangeleerde software (toepassingen van recente kantoortechnieken, gegevensbeheer, communicatie, …)
 

Business support hanteert een geïntegreerd leerplan: stages en “contacturen” vormen samen een onverbrekelijk geheel.